Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Bán mua isopropyl alcohol, ipa, isopropanol, ISOPROPYL ALCOHOL, IPA, hóa chất công nghiệp


Isopropyl alcohol, ipa, isopropanol, ISOPROPYL ALCOHOL, IPA, ISOPROPANOL (Tech. grade) and Electronic grade============================
=======@@@@@@@@@@@@@======

              CÔNG TY TNHH TM - DV SAPA
448A, LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 10, QUẬN 10, TP HCM
Phòng kinh doanh:
Contact      : NGUYỄN XUÂN VINH
Email          : hoachatsapa0123@gmail.com
Phone         : 0905 662 054


                                    ===========Thanks============

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

MUA BÁN PARAFFIN CHLOR HÓA, SERECLOR S52, PARAFFIN CHLOR HÓA, HÓA CHẤT NGÀNH CAO SU

PARAFFIN CHLOR HÓA
I.      Giới thiệu:
Các loại Cereclor và tính chất đặc trưng:
1.     Tính tan
Sơn lót tàu biển cao su chlor hóa
Bảng 5:
Formulation SH 550
Weight %
Suppier
Description


‘Alloprene’ XL10
12.0
Zeneca Resins
Chlorinated rubber

70% Solid
Chlorinated
7.0

Chlorinated paraffin

paraffin


‘Cereclor’ 42

4.0
Ineos Chlor
Chlorinated paraffin

‘Thixomen’

1.6
Zeneca Resins
Thixotrope


‘Tioxide’ TR92

6.0

Titanium dioxide

Red iron oxide

1.0

Pigment


Barytes

18.0

Barium sulphate

Magnesium oxide
0.3

Stabiliser


Aluminium paste
12.0

Non leafing in 65% naphtha
Xylene

30.5

Solvent


‘Solvesso’ 100

7.6
Exxon Corporation
Solvent

Typical Properties

PVC %

35.0
Volume solids %
34.0
Density of wet paint Kg/l
1.3
Theoretical coverage at 50
6.8
micron dry film thickness

M2/l


Chú ý: Sản xuất sơn có chứa màu aluminium có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Người ta biết rằng các hydrocarbon chlo hóa có thể phản ứng với các hạt aluminium. Khả năng phản ứng với các loại nhớt như: Cereclor 42 thấp nhưng trong trường hợp gia nhiệt suốt quá trình gia công sơn sẽ tăng tính phản ứng. Vì vậy, các khách hàng nên chú ý khi sử dụng và giảm thiểu kích thước bồn sản xuất.
Sơn lớp giữa
     Các lớp sơn giữa phủ trên các lớp sơn lót tạo thành màng phim khô có độ dày từ 75 đến 100µm.
     Công thức sơn xịt và sơn quét tham khảo:
Table 6
Formulation                                       Brush % w/w Airless spray Airless spray %w/w %w/w
‘Alloprene’ XL10                                 15.0              13.2       12.9
70% Solid Chlorinated Paraffin 9.9     8.7               
‘Cereclor’ 42                                        5.1                4.4         5.5
Titanium dioxide                                  9.3                8.0          
Micaceous iron oxide                                                 43.3
Barytes                                                 29.4              25.6        
‘Sterling’ SOF (Carbon black)             0.3                0.2        
 ‘Thixomen’                                         1.6                1.3         1.1
 *Xylene                                               14.7              30.9       37.2
*’Solvesso’ 100                                   14.7              7.7          
Typical Properties                                                      
Volume solids %                                  47.5              38.0       35.0
PVC %                                                 30.0              30.0       40.0  
Density of wet paint Kg/l                     1.6                1.4         1.5
Viscosity at 10,000 sec-1, Pa.s              0.8                0.16       0.11 Theoretical coverage at 25                                          19.2             15.2              14.0
micron dry film thickness M2/l
Xylene/'Solvesso’ 100 2:1 ratio in tropical climates
Lớp sơn hoàn thiện
Các lớp sơn hoàn thiện có cao su chlo hóa có tính bền hóa chất tối đa, loại sơn này được sử dụng cho các tòa nhà cao tầng. Chúng tạo màng sơn khô có độ dày khoảng 35µm, độ bóng tốt và độ bền bóng vừa phải. 

Formulation
Brush % w/w
Airless spray % w/w
‘Alloprene’ XL10

22.4
‘Alloprene’ XL20
21.9

‘Cereclor’ 42
11.8

‘Cereclor’ S52

11.0
Titanium Dioxide
17.9
16.0
‘Thixomen’
0.3
0.6
Xylene

30.0
‘Solvess’ 100
28.4
15.0
Butyl ethoxyl

5.0
White spirit
9.7
Typical Properties


Volume solids %
34.0
32.5
PVC %
15.0
16.7
Density of wet paint Kg/l
1.18
1.18
Viscosity at 180 sec-1 Pa.s

0.22
Viscosity at 10,000 sec-1 Pa.s
0.45
0.1
Theoretical coverage at 25 micron dry film
13.6
13.0
thickness M2/l

Nhựa
Tỷ lệ tối ưu giữa Cao su chlo hóa và cereclor thông thường từ 70/30 đến 65/35 tùy theo lọai Cereclor được sử dụng. Nếu sử dụng Cereclor 42 thì dùng tỷ lệ 65/35 còn sử  dụng Cereclor S52 thì dùng tỷ lệ 70/30. Độ trơ hóa học của parrafin chlor hóa tạo nên độ bền hóa chất tốt nhất cho Alloprene.
Màu
Loại màu có chì thích hợp sử dụng nếu không bị cấm dùng. Tất cả các thử nghiệm cho thấy rằng các loại màu có chì đều tạo ra khả năng chống ăn mòn tốt nhất và bền thời tiết tốt.
Sơn hoàn thiện cao su chlor hóa – nhựa acrylic
Công thức sơn hoàn thiện nhựa cao su chlor hóa và nhựa acrylic nhiệt dẻo. Công thức sơn xịt tham khảo:

Formulation
Pbw
Description
Supplier
‘Alloprene’ XL10
17.4
Chlorinated rubber
Zeneca Resins
‘Neocryl’ B725
5.9
Thermoplastic acrylic
Zeneca Resins
‘Cereclor’ S52
5.9
Chlorinated paraffin
Ineos Chlor
‘Thixomen’
0.5
Thixotrope
Zeneca Resins
‘Tioxide’ TR92
14.9
Titanium dioxide

Xylene
33.0
Solvent

‘Solvesso’ 100
16.6
Solvent
ExxonChemicals
Butyl ethoxol
5.5
Solvent

CharacteristicsPVC %
15.0


Volume solids %
29.0


Density wet paint Kg/l
1.1


Theoretical coverage at 50 micron dry
5.8


film thickness M2/l============================
=======@@@@@@@@@@@@@======

                CÔNG TY TNHH TM - DV SAPA
448A, LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 10, QUẬN 10, TP HCM
Phòng kinh doanh:
Contact      : NGUYỄN XUÂN VINH
Email          : hoachatsapa0123@gmail.com
Phone         : 0905 662 054

                                      
                                      ===========Thanks============

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Isophorone, bán Isophorone, dung môi công nghiệp, hóa chất ngành sơn, CAS 78-59-1

                                      ISOPHORONE
============================
=======@@@@@@@@@@@@@======

          CÔNG TY TNHH TM - DV SAPA
448A, LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 10, QUẬN 10, TP HCM
Phòng kinh doanh:
Contact      : NGUYỄN XUÂN VINH
Email          : hoachatsapa0123@gmail.com
Phone         : 0905 662 054


                                      ===========Thanks============